نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیس شورای تامین دام کشور خبر داد:
      کاهش 10 هزار تومانی قیمت هر کیلو دام زنده  

      نصر: رئیس شورای تامین دام کشور گفت: امسال تاکنون با وفور عرضه دام زنده داخلی و وارداتی، قیمت دام زنده بطور متوسط هرکیلو گرم به 33 هزارتومان رسیده که 10 هزارتومان در هر کیلوگرم کاهش نشان می دهد.

    98 اردیبهشت 09 18:00

تگ های مرتبط

پژوهشیار