نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش تصویری/
      تصاویر | خانه تاریخی قدکی  

      نصر: در روزگاران پایانی پادشاهی زندیان، والی شهر تبریز کسی بود به نام اعتمادالدوله. او دستور داد در محله‌ی مقصودیه‌ی شهر، خانه‌ای باشکوه بسازند. پایان ساخت خانه‌ی والی، همزمان با برافتادن زندیان و بر سر کار آمدن قاجاریه بود. آن خانه اکنون به نام «خانه‌ی قدکی» شناخته می‌شود. خانه‌ی قدکی چند زمانی قورخانه، یا همان اسلحه‌خانه بود.

    01 مرداد 07 21:35

تگ های مرتبط

پژوهشیار