نمایش 1 تا 1 از 1
  • رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی استان‌ها:
       باید راه را برای قانون‌مداران باز و برای متخلفین سد کنید  

      نصر: رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی استان‌ها بر این نکته تاکید کرد که اعضای شوراها دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و فساد و هر امری که حقوق عامه مردم را بخواهد پایمال کند، بسازند.

    99 مرداد 23 13:13

تگ های مرتبط

پژوهشیار