نمایش 1 تا 1 از 1
  • شهردار منطقه ۸ خبر داد:
      توزیع 6 هزار150 تن آسفالت در معابر بافت مرکزی تبریز  

      نصر: علی مدبر گفت: طی سال جاری، علی رغم تنگناهای مالی و افزایش قیمت قیر، برنامه آسفالت ریزی معابر و محلات در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس، تا کنون در حدود 6 هزار و 150 تن آسفالت در معابر اصلی و فرعی سطح حوزه توزیع و اجرا شده است.

    99 شهریور 03 14:19

تگ های مرتبط

پژوهشیار