نمایش 1 تا 1 از 1
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
      ایران یکی از چند کشور نخست دنیا در شیوع دیابت است  

      نصر:عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که در دنیا و منطقه خاورمیانه بالاترین شیوع دیابت را به خود اختصاص داده است، گفت: بیش از ۳۰ درصد افراد در جامعه مبتلا به دیابت یا پرودیابت هستند.

    98 آبان 23 16:33

تگ های مرتبط

پژوهشیار