نمایش 1 تا 2 از 2
  • معاون پارلمانی رییس جمهوری؛
      هزینه ها در دولت براساس قوانین و مقررات است   

      نصر: معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر این که خزانه دیگری در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد، گفت: نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و هزینه ها براساس قوانین و مقررات است.

    99 آبان 29 12:12

تگ های مرتبط

پژوهشیار