نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیر جهادکشاورزی مرند؛
      کشاورزان مرندی مراقب آفت شته مومی کلزا باشند  

      نصر: مدیر جهادکشاورزی مرند با تاکید بر لزوم پیشگیری و مدیریت آفت شته مومی کلم در مزارع کلزا و پایش مزارع گفت: تاکنون در سه هکتار از اراضی زیرکشت این دانه روغنی با شته مومی مبارزه شده است.

    99 اردیبهشت 25 09:54

تگ های مرتبط

پژوهشیار