نمایش 1 تا 1 از 1
  • /اطلاع رسانی/ مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" عنوان کرد:
      نبود ثبات اقتصادی اصلی ترین چالش تولیدکنندگان  

      نصر: مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" گفت: نبود ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی تولید کنندگان می باشد که این چالش باعث می شود تولید کنندگان از مسیر هدف خود دور باشند.

    98 آبان 09 16:30

تگ های مرتبط

پژوهشیار