نمایش 1 تا 1 از 1
  • دریادار علی شمخانی؛
      حمایت از اراده و امنیت مردم عراق سیاست پایدار ایران است  

      نصر: دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر این که حمایت از اراده و امنیت مردم عراق سیاست پایدار ایران است، گفت: همکاری‌های دفاعی و امنیتی ایران و عراق متضمن ثبات و امنیت است و این روابط باید تا سطوح راهبردی ارتقا یافته و نهادینه شود.

    99 آبان 25 12:58

تگ های مرتبط

پژوهشیار