نمایش 1 تا 1 از 1
  • در پی برکنار شدن پژوهشگر ایرانی دانشگاه "سوینبرن" استرالیا به دلیل تخلف علمی؛
      تقلب‌های علمی و آب رفته‌ای که دیگر به جوی بازنمی‌گردد  

      نصر: بحث بر سر تخلفات علمی محققان ایرانی در نشریات علمی دنیا موضوعی است که در سال‌های گذشته چندین بار تکرار شده و اگرچه هر بار بر این نکته تاکید می‌شود که این نوع تخلفات تنها مختص ایران نیست اما با این حال انتشار چنین اخباری جایگاه علمی کشور را دستخوش اما و اگر می‌کند. به تازگی نیز اخباری مبنی بر تقلب و کپی‌برداری یک استاد ایرانی در دانشگاه استرالیا منتشر شده که اگرچه در این مورد خاص فرد مورد نظر در ایران فعالیت نداشته اما در نهایت انتشار این نوع اخبار برای جامعه علمی کشور وجهه خوشایندی ندارد.

    98 آبان 13 14:33

تگ های مرتبط

پژوهشیار