نمایش 1 تا 1 از 1
  • ویدیو/
      فیلم | آهنگی گوش نواز بر سروده زیبای استاد شهریار  

      نصر: شهریار یکی از ستون های غزل معاصر است و زبان تازه ی او در غزل موجب شد که پس از او شاعران بسیاری غزل را با رنگ و بوی تازه ای بسرایند نگاهش با تمام سرایندگان تاریخ ادبیات ایران متفاوت و کودک درونش در تمام سرودهایش زنده و جاریست ، آنقدر دوستش می داشتم که نام نخستین فرزندم را شهریار نهادم، عشق من از کودکی به شهریار موجب شد که سرودهایش را مهمترین آموزگار خود در سرودن کنم و این آهنگ ناچیز بر سروده ی زیبایش پیشکشی ست ناچیز به پیشگاه ایشان و تمام مردم خوب آذربایجان.

    99 مهر 08 10:10

تگ های مرتبط

پژوهشیار