نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی؛
      سرمایه صندوق به یک هزارو 600 میلیارد تومان رسید  

      نصر: مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ضمن اینکه سال گذشته را یکی از بهترین‌سال‌های فعالیت این صندوق برشمرده است، به افزایش سرمایه صندوق به میزان یک هزارو 600 میلیارد تومان اشاره کرده که بخش عمده‌ای از آن با مساعدت سازمان ایمیدرو محقق شده است.

    01 خرداد 08 15:13

تگ های مرتبط

پژوهشیار