نمایش 1 تا 1 از 1
  • دستورالعمل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در استان آذربایجان شرقی
      تمام سالن ها، باشگاه ها و استخرهای ورزشی آذربایجان شرقی تعطیل شدند  

      نصر: با توجه به اهمیت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و به تبعیت از دستورات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جلسات ستاد پیشگیری کشوری و استانی اجرای نکات ذیل در دستور کار قرار گرفته و لازم است با جدیت رعایت گردد.

    98 اسفند 05 17:57

تگ های مرتبط

پژوهشیار