نمایش 1 تا 2 از 2
  • در گفت وگویی مطرح شد:
      ساخت خانه‌های ارزان برای کارگران و بازنشستگان  

      نصر: یک فعال حوزه کار با بیان اینکه کارگران را در بحث خانه‌دار شدن باید به طور ویژه ببینیم، گفت: ایده خانه‌های اجاره‌ای در کوتاه مدت می تواند دغدغه کارگران و اقشار محروم و کم درآمد را برطرف کند ولی مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان از طریق ساخت خانه های ارزان توسط تعاونی ها و با اختصاص زمین رایگان حل می شود.

    01 مهر 09 11:16

تگ های مرتبط

پژوهشیار