نمایش 1 تا 2 از 2
  • ویدئو
      فیلم | لزوم ثبت میراث معنوی و فرهنگی محله حکم آباد تبریز  

      نصر: اکبر تقی زاده کارشناس معماری و مرمت بناهای تاریخی در میزگرد تحلیلی نصر با موضوع «زیست شهری تبریز و اهمیت ثبت میراث محله حکم آباد» تاکید کرد: منطقه حکم آباد تبریز از نقش تاریخی خود فاصله گرفته است و یک چتر حمایتی قانونی و حاکمیتی روی این محله تاریخی لازم است تا کاربری آن و میراث معنوی و فرهنگی آن با ثبت در فهرست میراث فرهنگی حفظ شود. نظرات احد نژاد ابراهیم و کریم میمنت نژاد دیگر کارشناسان حاضر در میزگرد نصر در این خصوص را ببینید و بشنوید.

    02 تیر 15 11:39

تگ های مرتبط

پژوهشیار