نمایش 1 تا 1 از 1
  • خبر/
      سویه جدید کرونا هنوز در آذربایجان شرقی گزارش نشده است  

      نصر: مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه در پی اعلام مشاهده زیر سویه جدید کرونا در آذربایجان‌شرقی در برخی از رسانه‌ها گفت: با توجه به اینکه نمونه شناسایی شده در آزمایش اولیه مثبت اعلام شده و هنوز مشخص نیست از کدام سویه است.

    01 دی 13 23:06

تگ های مرتبط

پژوهشیار