نمایش 1 تا 1 از 1
  • المان‌های شهری زبان گویای هویت و فرهنگ شهر هستند/
      برنامه‌ریزی کلان برای ارتقای زیبایی بصری تبریز  

      نصر: المان‌های شهری، زبان گویای تاریخ و هویت شهری هستند و با توجه به اینکه امروزه، شهرها با سرعت روز افزونی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته‌اند، المان‌های شهری، به عنوان یک کالبد مهم و تأثیرگذار برای معرفی تاریخ و هویت شهری، جزئی جدانشدنی هستند، عناصری که در ایجاد یک هارمونی، می‌توانند نقش ویژه‌ای را ایفا کنند.

    01 شهریور 30 12:51

تگ های مرتبط

پژوهشیار