نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خلخال؛
      استفاده از ضدیخ در ساخت و ساز در خلخال ممنوع است  

      نصر: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خلخال گفت: به علت شدت برودت هوا استفاده از هرگونه افزودنی از جمله ضدیخ برای تهیه بتون و استفاده از آن در ساخت و سازهای زمستانی این منطقه ممنوع است.

    98 دی 21 13:45

تگ های مرتبط

پژوهشیار