نمایش 1 تا 1 از 1
  • گفتگوی «نصر» با پدر روشنایی تبریز /
      «جواد احسان»؛ مردی که برق تبریز مدیون اوست / خاطراتی از سیم کشی خانه پدر فرح در تبریز  

      نصر: اغلب از عبارت «یک قرن» برای تعریف و شرح وقایع در دل تاریخ استفاده کرده‌ایم، تاریخی که دقیقاً به دست مردم رقم می‌خورد و خاطراتی را بر جای می‌گذارد، این بار برای من صحبت از «یک قرن» متفاوت و جالب‌تر است؛ چرا که با بزرگمردی هم صحبت خواهم شد که خود از نقش آفرینان «قرن» اخیر است و به شرح خدمتی به درازای تاریخ و یک قرن زندگی خواهد پرداخت.

    02 آبان 29 09:24

تگ های مرتبط

پژوهشیار