نمایش 1 تا 1 از 1
  •   ازدواج سفید چیست و مجازاتش چیست؟  

      نصر: وقتی واژه ازدواج به گوش ما می خورد آنچه به ذهن ما خطور می کند ازدواج دائم یا موقت است که در شرع و قانون مورد پذیرش قرار گرفته و احکام هریم به درستی مشخص شده است،اما ازدواج سفید پدیده ای نوظهور بوده که کمتر افرادی با آن آشنا می باشند.

    01 آبان 01 09:58

تگ های مرتبط

پژوهشیار