نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش تصویری/
      تصاویر | پرواز بر بال‌های اراده   

      نصر: رضا جبارزاده اهل تبریز و ۴۰ سال دارد، اگر چه مادرزادی از ناحیه دو دست و پا دچار معلولیت شده اما بال‌های آهنین اراده او در آسمان آرزوهایش به پرواز درآمده و ثابت کرده معلولیت، محدویت نیست بلکه تجلی اراده است. عکس ها از: وحید عبدی

    99 تیر 21 14:00

تگ های مرتبط

پژوهشیار