نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد؛
      ۶۴ هکتار از اراضی کشاورزی بستان آباد آزادسازی شد  

      نصر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد با بیان اینکه صیانت از اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اولویت برنامه‌های این مدیریت است، از آزادسازی ۶۴ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خبر داد.

    01 شهریور 29 11:47

تگ های مرتبط

پژوهشیار