نمایش 1 تا 1 از 1
  • در حال جمع آوری امضا هستم / تا الان ، یک نماینده طرح را امضاکرده / باید الآن، جلوی ضرر را  بگیریم
      قطب‌آبادی : طرح «عدم کفایت» رئیس جمهور را کلید زدم  

      نصر: اگر الآن، جلوی ضرر را نگیریم، طی دو ، سه سال آینده باید بابت ادامه کار دولت ناکارآمد هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخت کنیم.

    01 اردیبهشت 05 16:56

تگ های مرتبط

پژوهشیار