نمایش 1 تا 1 از 1
  • معاون حقوقی رئیس جمهوری؛
      مطالبات ایران از سایر کشورها در حال بررسی است  

      نصر: معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مطالبات ایران از کشورهای مختلف بوسیله تیمی متشکل از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مراکز حقوقی و وزارت امور خارجه در حال بررسی است.

    99 شهریور 05 14:52

تگ های مرتبط

پژوهشیار