نمایش 1 تا 1 از 1
  • توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت؛
      داروساز تقلبی شناسایی شد  

      نصر: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از شناسایی داروساز تقلبی خبر داد.

    98 خرداد 05 16:45

تگ های مرتبط

پژوهشیار