نمایش 1 تا 1 از 1
  • اسوتچی پیشنهاد کرد:
      استمداد از زنوزی برای حل مشکل شهروندان تبریزی !   

      نصر: عضو شورای شهر تبریز گفت: آن زمان آقای زنوزی آمدند و مشکلشان را در این جلسه حل کردند و رفتند، اگر اینطور است پس به شهروندان بگوییم با روشی که آقای زنوزی مشکلشان را حل کردند اقدام کنند. 

    01 آبان 15 13:47

تگ های مرتبط

پژوهشیار