نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش/
      خواهرانه‌های دو پرستار در بخش کرونا  

      نصر: ویروس کرونا با شیوعش ایثارگری‌های زیادی را در تاریخ ثبت کرد، مهم‌ترین نمود این ایثارگری ها، کادر درمان فعال به ویژه پرستاران در بیمارستان‌ها بودند که قبل از شیوع این ویروس، همه ما انتظار ایثارگری تا پای مرگ را از آنها نداشتیم.

    99 مهر 14 09:28

تگ های مرتبط

پژوهشیار