نمایش 1 تا 1 از 1
  • دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران؛
      چرا برخی از لوازم خانگی خارجی ارزان‌ تر از داخلی‌هاست؟  

      نصر: دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: علت اینکه برخی کالاهای قاچاق ارزان تر از کالاهای تولید داخل شده این است که مسئولیتی پای آن نیست؛ برای مثال مدتی که ارز دولتی به برخی کالاها اختصاص پیدا می‌کرد، کالاهای اساسی قاچاق و ارزان فروشی می‌شد و بعد به جای آن برخی کالاهای قاچاق به کشور وارد و زیر قیمت تولید داخل فروخته می‌شد.

    01 شهریور 03 12:24

تگ های مرتبط

پژوهشیار