نمایش 1 تا 1 از 1
  • ویدئو/
      فیلم | اظهارات خبرساز نماینده جوان مرند  

      نصر: پاشایی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: خدا شاهد است فقط به این نیت به کمیسیون صنایع و معادن رفته ام که یک نفر هم نتواند به من "تو" بگوید. در شورای اداری به مدیران گفتم اگر ببینم مدیری علیه معادن حرفی زده، برخورد خواهم کرد و همه موظف هستند از معادن دفاع کنند.

    02 اردیبهشت 20 12:02

تگ های مرتبط

پژوهشیار