نمایش 1 تا 1 از 1
  • به بهانه‌ی سالروز درگذشت پدر جذامیان ایران/
       خانه دیگر سیاه نیست  

      نصر: "دنیا زشتی کم ندارد، زشتی‌های دنیا بیشتر بود، اگر آدمی بر آن‌ها دیده بسته بود. اما آدمی چاره‌ساز است"، ثانیه‌های اول مستند "خانه سیاه است" با این نریشن شروع می‌شود و بعد از آن، دختری که جذام صورتش را از شکل انداخته، خودش را در آینه نگاه می‌کند، نگاهی مانند نگاه جیوه‌ای آینه.

    99 مهر 06 13:33

تگ های مرتبط

پژوهشیار