نمایش 1 تا 2 از 2
  • به مناسبت آخرین شنبه ماه مارس/
      امشب زمین یک ساعت خاموش می‌شود  

      نصر: امروز روزی است که به احترام و پاسداشت کره‌ی خاکی ما «زمین» یک ساعت چراغ‌های کمتری روشن می‌کنیم. همه از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه، به مدت یک ساعت خاموشی را آگاهانه انتخاب می‌کنیم تا پیام حفاظت از زمین را به یکدیگر گوشزد کنیم.

    99 فروردین 09 17:36

تگ های مرتبط

پژوهشیار