نمایش 1 تا 1 از 1
  • بازیگر اصلی تله فیلم "آنا" مطرح کرد:
      "آنا" نهایت یک تراژدی است  

      نصر: بازیگر اصلی تله فیلم آنا گفت: در روز های آغازین فیلم برداری پدرم را و در آخر پروژه مادرم را از دست دادم، در نقشی که خودم مادر بودم و قرار بود برای پسرم جشن عروسی بگیرم.

    99 دی 05 22:35

تگ های مرتبط

پژوهشیار