نمایش 1 تا 1 از 1
  • زهرا ساعی*/
      زبان مادری، نمود فرهنگ قومیت ها  

      نصر: امروز روز جهانی زبان مادری است. ایران بزرگ اسلامی پازلی است که هر بخش اش از قومیتی تشکیل شد و به آن روح یکدستی داده، نظام اسلامی ما از مترقی ترین نظام های جهان در پرداختن به نقش قومیت ها است.

    97 اسفند 04 12:05

تگ های مرتبط

پژوهشیار