نمایش 1 تا 1 از 1
  • حزب اردوغان کنترل قطب اقتصادی ترکیه را از دست داد
      اصلاحات سلطان پس از شکست بزرگ  

      نصر: شکست اردوغان در انتخابات ۳۱ مارس (۱۱ فروردین ۹۸) موجب شد رهبران حاکم این پیام را درک کنند که کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی دردناک و فوری است تا به این ترتیب اقتصاد ثبات یافته و پایگاه سیاسی اردوغان هم تضمین شود.

    98 اردیبهشت 02 15:49

تگ های مرتبط

پژوهشیار