نمایش 1 تا 1 از 1
  • با بزرگان علم و ادب (33)/
      حاجی چلبی که بود؟  

      نصر: خادم سیاسی چشمگیر سرکرده بااستعداد حاجی چلبی مثل شکی ها مستقلا وارد تاریخ شده است. او یکی از خلف های دور درویش خان بود که در سال ۱۵۵۱ به نافرمانیهای شکی ها نسبت به طهماسب اول شاه صفوی رهبری می کرد.

    00 اردیبهشت 02 10:18

تگ های مرتبط

پژوهشیار