نمایش 1 تا 2 از 2
  • سرمایه‌داری چگونه از درون اصلاح می‌شود؟
      محافظت از جهـانی شـدن  

      نصر: راگورام راجان، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو در مقاله‌ای تفصیلی در مجله فارن‌پالیسی به بررسی موج اخیر ضدجهانی شدن و ستیز با سرمایه‌داری در جهان پرداخته است. او با تاکید بر ناممکن بودن مقابله با فرآیندهای جهانی شدن می‌نویسد که به‌جای عبور از سرمایه‌داری باید آن را از درون اصلاح کرد.

    99 تیر 22 11:19

تگ های مرتبط

پژوهشیار