نمایش 1 تا 1 از 1
  •   به داد عمارت جناب آقا برسید!  

      نصر: از کوچه‌پس کوچه‌هایی که بیشتر خانه‌های قدیمی‌اش در قرق کارگاه‌ها و انبارهاست می‌گذرم تا به عمارت کارت پستالی برسم. از دور، بخشی از سردر و یک تک‌درخت کاج خشک‌شده به من مژده رسیدن می‌دهند. مقابل یک درِ زهواردررفته‌ی سبزرنگ می‌ایستم و این نقطه شروع ماجراست.

    01 اردیبهشت 08 11:41

تگ های مرتبط

پژوهشیار