نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:
      زولبیا با جعبه بدون آرم سازمان غذا و دارو نخرید  

      نصر: مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: جعبه های زولبیا و بامیه باید حتما از محل ها و کارخانه هایی تهیه شده باشد که پروانه ساخت از این سازمان گرفته باشد درغیراین صوررت مردم نباید آنها را بخرند.

    98 خرداد 05 11:13

تگ های مرتبط

پژوهشیار