نمایش 1 تا 1 از 1
  • رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز:
      برگزاری جشنواره نوروزی "تبریز؛ بهشت ماندگار" / وضعیت خوبی داریم   

      نصر: رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گفت: در حوزه جشنواره نوروزی امسال شرایط ما خاص تر است و باتوجه به این که از 4 فروردین در ماه مبارک رمضان قرار خواهیم داشت، تا سوم فروردین جشنواره "تبریز بهشت ماندگار" را نام گذاری کرده و برنامه های مختلف در مناطق مختلف شهری برگزار کرده و اکنون نیز ادامه خواهد داشت.

    01 اسفند 25 18:00

تگ های مرتبط

پژوهشیار