نمایش 1 تا 1 از 1
  • تیم داری حرفه ای شهرداری قانونی است
      22 تیم شهرداری در لیگ های برتر کشور فعالیت دارند  

      نصر: شهردار تبریز گفت: تیم داری شهرداری حتی به صورت حرفه ای قانونی و مجاز است و هیچ مغایرتی با قانون ندارد؛ بطوریکه 22 تیم شهرداری در لیگ های برتر کشور فعالیت دارند.

    01 آبان 24 00:03

تگ های مرتبط

پژوهشیار