نمایش 1 تا 1 از 1
  • ویدئو/
      فیلم |  توحش یا شادی در تبریز!  

      نصر: شب گذشته همزمان با چهارشنبه سوری برخی از جوانان بدون توجه به هشدارهای داده شده اینگونه فضای معابر شهر را ناامن کردند. این تصاویر از شهرک پرواز ارسال شده است.

    02 اسفند 23 11:21

تگ های مرتبط

پژوهشیار