نمایش 1 تا 1 از 1
  • حسین شهبازی*
      تصوف اسلامی در شرق و غرب دنیای اسلام  

      صر: تقسیم‌بندی صوفیه مبتنی بر فرق و سلاسل، آن‌گونه که هجویری در کشف‌المحجوب انجام داده است، به نظر منطقی و معقول می‌نماید. تقسیم‌بندی به دو مکتب خراسان و بغداد، چندان استوار و جامع نیست. در کشف‌المحجوب، به ذکر دوازه فرقه متصوفه که ده فرقه مقبول‌اند و دو فرقه مردود، پرداخته شده است.

    98 اردیبهشت 05 14:32

تگ های مرتبط

پژوهشیار