نمایش 1 تا 1 از 1
  • یادداشت/ جستاری در خصوص پرسه زنی در شهر؛
      پرسه زن ها، این سرخوشان اندوهگین!  

      نصر: بیش از دو سوم مجموعه آثار داستایفسکی در سنت پترزبورگ می گذرد و دیکنز از لندن می نوییسد و بالزاک از پاریس ...این نویسندگان مدام در شهر پرسه می زدند تا بتوانند شخصیت های گوناگون را گرد هم بیآورند و آثاری خلق کنند تا در ادبیات جهان ماندگار شود...

    99 اسفند 16 10:30

تگ های مرتبط

پژوهشیار