نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی؛
      پشتوانه علمی مرکز تبریزپژوهی، دانش صاحبنظران و پژوهشگران است  

      نصر: مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راه مرکز تبریزپژوهی، دانش صاحبنظران و ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود را پشتوانه فعالیت پیوسته و رو به رشد این مرکز عنوان کرد.

    98 آبان 29 15:01

تگ های مرتبط

پژوهشیار