نمایش 1 تا 2 از 2
 • ویدئو/
    فیلم |  پول رهن خانه ندارم!  

    نصر: پیرمرد کارتن خواب در تبریز: بیشتر عابران خانم از من سئوال می‌کنند و برایم غذا می آورند. ماه هاست به دلیل نداشتن پول رهن با خانواده‌ام زندگی نمی‌کنم. محرم بیرق‌دار؛ مدیر خیرین جوان تبریز: به همت ملت برایتان خانه ای رهن می کنیم. 🟩 شهروندان خَیِر و نوعدوست آذربایجان برای کمک به این خانواده جهت رهن یک خانه لطفا کمک‌های نقدی خود را به این شماره کارت به نام خیرین جوان تبریز واریز نمایید:  5029087001379414 بانک توسعه تعاون به نام خیرین جوان تبریز

  02 اردیبهشت 16 10:39
 • مردودی دولت در بازار گردشگری؛ فقر ۴۰ درصدی سفر به ابرفقر ۷۰ درصدی تبدیل شد
    مهاجرت «تفریح» از زندگی ایرانی‏‌ها  

    نصر: با تبدیل شدن فقر ۴۰ درصدی سفرها به ابرفقر ۷۰ درصدی در حوزه بازار گردشگری، دولت در بازار گردشگری مردود شد که این امر منجر به مهاجرت تفریح از زندگی ایرانی‌‌ها شده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تنها ۳۰درصد از خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۰ به سفر رفتند و این موضوع در تضاد با برنامه وزیر گردشگری در سال گذشته بوده که ایجاد شرایط سفر برای تمام اقشار جامعه را فراهم کند، حتی برای ۴۰ درصد از افرادی که هیچ‌گاه به سفر نمی‌‌روند.

  01 آبان 22 18:40

تگ های مرتبط

پژوهشیار