نمایش 1 تا 2 از 2
  • گزارش/
      ضرورت حفظ محیط زیست برای بقا وتداوم حیات  

      نصر: در فرهنگ فارسی عمید، محیط زیست این گونه تعریف شده است:" جایی که انسان در آن زندگی می کند اعم از کشوریا شهر یا جامعه یا خانواده" و طبق تعریف آکسفورد محیط زیست عبارت است از دنیای طبیعی-به عنوان یک کلیت ، یا مکان جغرافیایی خاص – که انسان و گیاهان در آن زندگی می کنند. براین اساس رابطه انسان با محیط و اندیشیدن به محیط زیست به قدمت تاریخ زندگی بشر درروی کره زمین می رسد.

    00 تیر 06 11:52

تگ های مرتبط

پژوهشیار