نمایش 1 تا 1 از 1
  • وزیر صنعت،معدن و تجارت؛
       فرهنگ ساخت داخل به یک باور ملی تبدیل شود  

      نصر: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه جامع این وزارتخانه برای تحقق اهداف برنامه ساخت داخل، گفت: باید اصل «قطع وابستگی» تبدیل به یک باور ملی شود؛ امروز شرایط برای خودکفایی در کالاهای مختلف فراهم شده و نتیجه بدست آمده را باید فتح البابی برای آینده صنعت کشور قلمداد کرد.

    98 بهمن 06 09:36

تگ های مرتبط

پژوهشیار