نمایش 1 تا 1 از 1
  • ویدئو/
      فیلم | آیین سنتی نواوستی در اردبیل  

      نصر: همه ساله بانوان اردبیلی با نیت برآورده شدن آرزوهای خود و از بین بردن دلتنگی‌ها پس از چهارشنبه آخر سال با در دست داشتن قیچی و جارو و کوزه سفالی در محل هفت چشمه حاضر می‌شوند و آیین سنتی «نو اوستی» را اجرا می‌کنند.

    02 اسفند 28 13:18

تگ های مرتبط

پژوهشیار