نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش/
      مرتضی از آئین آمد به آوینی رسید  

      نصر: شهید آوینی نماد یک تفکر است، تفکری که می‌خواهد یک جریان و سلوک فردی و اجتماعی را به گفتمان عمومی جامعه تبدیل کرده و آن را به زبان هنر برای همگان تحلیل و تشریح کند.

    98 اردیبهشت 10 15:47

تگ های مرتبط

پژوهشیار