نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش تصویری/
      تصاویر | فصل مرگ آرتمیا اورمیانا   

      نصر: دریاچه ارومیه ، یکی از غنی ترین منابع آرتمیا در جهان است که بیش از هزار سال است آرتمیا اورمیانا در آن زندگی می کند . آرتمیا در صنایع پرورش میگو و ماهی مورد استفاده قرار می گیرد . در ماه های آغازین سال ، با بارش های بهاری و وارد شدن آب رودخانه ها به دریاچه ارومیه شدت شوری آب کاهش می یابد و شرایط برای تکثیر و فعالیت آرتمیا مساعد می شود و با افزایش دما در تابستان ، تبخیر بیشتر می شود و غلظت نمک در آب دریاچه افزایش می باید و موجب افزایش میزان مرگ و میر آرتمیا می شود. عکس ها از : مجتبی اسماعیل زاده

    99 شهریور 05 14:45

تگ های مرتبط

پژوهشیار